strona główna e-mail   AKTUALNOŚCI  
     
  O projekcie  
  Rekrutacja  
  Wyniki  
  Terminarz  
  Dokumenty  
   
  Forum  
  Linki  
  Kontakt  
   

?
FAQ - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OTRZYMALI DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgłoszenia potrzeb pomostowego wsparcia doradczego przyjmowane są do 12-ego dnia każdego miesiąca, a konsultacje będą odbywać się w ostatnim tygodniu miesiąca.

nazwisko i imię

e-mail

określ potrzeby w zakresie doradztwa pomostowego:
zakres/dziedzinę/doradcę

opisz sytuację problemową

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o projekcie, warunkach uczestnictwa i rekrutacji w biurze projektu:

STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
UL. TRWAŁA 7 POK. 32
53-335 WROCŁAW
TEL: +48 71 78-37-670

biuro@srp.wroclaw.pl

ZAPRASZAMY !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Fuduszu Społecznego.


 
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Trwała 7, 53-335 Wrocław, tel./fax +48 71 78-37-670, e-mail: biuro@srp.wroclaw.pl